гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, тел: 034/44 51 05, e-mail:nufurnadjiev@abv.bg

Списък на педагогическия персонал от НУ ”Никола Фурнаджиев” гр. Пазарджик

по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

1

Георги Христов Бодуров Директор

2

Иванка Георгиева Шушнева ЗДУД

3

Валентина Емануилова Паскалева Старши учител
   4 Тодора Стефанова Петрова Учител

5

Кунка Лукова Манчорова Старши учител

6

Росица Александрова Цветкова Старши учител

7

Ана Димитрова Грънчарова Старши учител

8

Йорданка Димитрова Маноилова Учител

9

Екатерина Иванова Дачева Старши учител

10

Марина Стоянова Георгиева Старши учител

11

Иванка Цанкова Димитрова Старши учител

12

Величка Рангелова Антонова Старши учител

13

Величка Стоянова Цокова Старши учител

14

Стойка Симеонова Филипова – Ненчева Старши учител

15

София Борисова Коларова Старши учител

1

Ангелина Тодорова Кънова Учител

17

Йорданка Василева Тасева Учител

18

Анка Иванова Ладжова Учител

19

Мария Стефанова Мезова Учител