гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

Single Blog Title

This is a single blog caption
18 апр.

Ученици от Начално училище „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, посетиха КЗД

Днес на посещение и обучителен модул в Комисията за защита от дискриминация бяха ученици от 4-ти клас на Начално училище „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик. Посещението беше по инициатива на Ангел Малинов, директор на Начално училище „Никола Фурнаджиев“.
Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, запозна учениците с дейността на Комисията за защита от дискриминация и какво представлява тя като орган по равнопоставеност. Бяха представени няколко филма с примери за дискриминация в училищна среда. Проведе се ползотворна дискусия по темата за дискриминация в училище.
На господин Малинов, директор на Начално училище „Никола Фурнаджиев“, беше връчен почетен плакет на Комисията за защита от дискриминация.
Всички получиха сертификати за участие в обучителен модул на Комисията за защита от дискриминация.
Учениците посетиха заседателната зала и присъстваха на заседание на Комисията.
На срещата от страна на КЗД присъстваха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на КЗД, проф. д-р Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД, проф. д-р Надежда Йонкова, главен секретар на КЗД, Елка Божова, директор на дирекция СПАП, Свилена Иванова, началник на отдел „Специализирано производство“, и Елица Стаменова, главен специалист.
От страна на гостите на събитието бяха Ангел Малинов, директор на Начално училище „Никола Фурнаджиев“, София Коларова, ръководител, Десислава Лазарова, родител, и 10 ученици от 4-ти клас на училището.