гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

Стартира Детско полицейско управление

Стартира Детско полицейско управление

На 13.10.2022 година стартира Детско полицейско управление.

Националната програма “Детско полицейско управление“ е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането ѝ е дело на междуведомствена експертна работна група. Целта е ранна превенция сред подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, създаване на навици за безопасно поведение, изграждане на гражданска позиция и повишаване на доверието в полицията. С изпълнение на химна на НУ „Никола Фурнаджиев“ бе дадено началото на Детско полицейско управление. През следващите месеци учениците ще имат възможността да придобият знания за пътната безопасност, опасностите в интернет, вредата от употребата на наркотици, правата и отговорностите на малолетните и непълнолетните. Директорката госпожа Иванка Шушнева и началникът на Районно управление Пазарджик Ненко Годжевъргов подписаха документ за начало на обучението. Учениците положиха и тържествена клетва на доброволеца. Малките доброволци получиха като подаръци светлоотразителни жилетки, които носят символа на Детско полицейско управление.

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftelemedia.bg%2Fbg%2Fregioni%2Fpazardjik%2Fstartira-detsko-policejsko-upravlenie%3Ffbclid%3DIwAR3pwpb-GEhKz-KqJ6psI3QGSs267stIgHSyBgzc53PKdKHfPn4LOk-hxWc&h=AT0px3MUMuQXCail-EXY55dC6W8A7IBNOH4ZJkUM6ljkEVkVLXTDgjPlzQlhYx4NpKDS4KDaLDvth36FI58nBOZvV8iqm5IUvGOZIHyjtagzgSxgVej8za1SoFEEGWZHzjIN

График Детско Полицейско