гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

 


СПИСЪК

НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ С ВХОДЯЩИ НОМЕРА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

 

 

 


НУ „Никола Фурнаджиев” – гр. Пазарджик предлага прием:

Първи клас и Подготвителна група:

Уважаеми родители,

Подаване на Заявления за прием в първи клас и Подготвителна група към НУ „Никола Фурнаджиев”,  гр. Пазарджик се осъществява на място в деловодството на училището – в срок, съгласно График на дейностите – Приложение №1.

Формуляри на Заявленията може да изтеглите от тази страница „Прием“.

Срокът за подаване на Заявленията за I- во класиране е от 31.05. до 05.06.2024 г. включително.


Документи


Заповед училищен план-прием 2024-2025 г.

Заповед ред за прием в първи клас

График за прием на ученици 2024 – 2025 г.


Документи за изтегляне


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА