гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

ПОКЛОН БУДИТЕЛИ

На 27.10.2022 година , ще се проведе открита практика, урок – викторина на тема :

„ Поклон будители!“ Урока , ще  се проведе във физкултурния салон на училището от учениците на IV а клас и IV б клас.