гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

Single Blog Title

This is a single blog caption
30 апр.

Пожелания на децата от Подготвителната група и Първите класове за светъл и цветен Великден

„Великденче цъфнало и лаленца червени – облечете дечица, най- нови премени. На хорце се хванете, вляво – вдясно тропнете! Подайте си ръчичка да направим дъгичка, Великденчо да мине – злото да ми задмине!”

Децата от Подготвителната група и Първи клас пожелаха светъл и цветен Великден!