гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, тел: 034/44 51 05, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

На 22.10.2022 година , ще се проведе обучение за повишаване на квалификацията на 17 педагогически специалисти от училище , както и на 9 педагогически специалисти от НУ „ Васил Друмев“ на тема : „ Иновативни методи на преподаване в традиционна и дигитална среда. Проектно и проблемно базирано обучение“ .