гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

Single Blog Title

This is a single blog caption
26 апр.

НУ “Никола Фурнаджиев” представи проекта „Аз избирам здраве“ на Регионалния форум „Работилница на идеи“

Начално училище “ Никола Фурнаджиев”, с представители г-жа Мария Гюдурова и Вяра Смиленова – педагогически съветник,  взе участие и презентира спечеления проект към Министерство на здравеоопазването “ Аз избирам здраве” в  “Работилница на идеи” , Регионален форум за споделяне и популяризиране на иновативни педагогически практики в начален етап.
Благодарим за поканата и възможността да споделим нашата добра практика, идеите и опита си.