гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ  „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“


КЛУБ „МОЯТ ЕЗИКОВ СВЯТ“

Цели на клуб „Моят езиков свят“:

 • Развитие на устната и писмената реч, мисленето, паметта и въображението, познавателните интереси и творческите способности на учениците;
 • Формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална идентичност;
 • Сценични изяви на участниците;
 • Да се придобият навици и желание за работа с книгата;
 • Развиване на творческите заложби на всяко дете.

Учениците от 4. „а“ клас , с класен ръководител г-жа Е. Дачева, участваха в различни творчески изяви и инициативи.

 


КЛУБ „ЗНАЯ, МОГА И УСПЯВАМ“

Цели на клуб „Зная, мога и успявам“ са:

 • Развитието на устната и писмената реч, мисленето, паметта и въображението, познавателните интереси и творческите способности на учениците;
 • Формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност, приобщаване към общочовешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална идентичност;
 • Сценични изяви на участниците;
 • Придобиване на навици и желание за работа с книгата;
 • Развиване на творческите заложби на всяко дете.

м. Декември 2023г.

Учениците от 4. „б“ клас , с класен ръководител г-жа С. Коларова, участваха в различни творчески изяви и инициативи.

 


КЛУБОВЕ „НАШИЯТ ПРАЗНИК“ И „ОБИЧАМЕ ДА ПРАЗНУВАМЕ“

Клуб „Нашият празник“ и „Обичаме да празнуваме“ целят :

 • развиване на интерпретаторските заложби на учениците, чрез използването и пресъздаването на игровия подход;
 • развиване на творческите заложби на всяко дете;
 • сценични изяви на учениците.

20.12. 2023 г.

Първокласниците от клуб „Нашият празник“ с класен ръководител г-жа К. Манчорова и клуб „Обичаме да празнуваме“ с класен ръководител г-жа В. Паскалева, посрещнаха с много настроение, изненади и подаръци Коледните и Новогодишните празници.

Клуб „Нашият празник“

Клуб „Обичаме да празнуваме“


 

Проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”

10. 11. 2023 г. – Приключи обучението на първокласниците за работа в онлайн среда по проект ,,Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Децата придобиха умения за работа с приложението ,,Майкрософт Тиймс”. С голям ентусиазъм ,те се включваха в събрание и учеха онлайн. Заслужено получиха и своите сертификати от директора на училището господин Малинов.