гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

НУ”НИКОЛА  ФУРНАДЖИЕВ” – гр. ПАЗАРДЖИК

Училищната сграда, в която е настанено училището е строена 1889-1894г. от предприемчивият търговец и земевладелец  Ване  Кунин за начално училище .Той дарява сградата на общината със завещанието да се ползва единствено и само за училище. През годините (1952-1956) ,(1971-1981) е ползвана за нуждите на професионалното образование – ИТ и СПТУ по Автотранспорт.

На 15.09.1981  в града се открива  ново начално училище.Създаването му е свързано с промяната на районите за прием на ученици в І клас  (Решение № 23/ 25.ІІІ.1981 на ОбНС).

През 1982 училището получава името, на родения в гр.Пазарджик  поет Никола Фурнаджиев. Рождената дата на поета 27 май, е денят за отбелязване на  патронния празник. Със съдействието на УН, през 1982 се извършва генерален ремонт на всички помещения. Част от двора е благоустроен. Поддържането на сградата е първостепенна грижа на колектива през годините.

След 2006 материалната база се подобрява съществено.Поставено е ново подовото покритие в цялото училище, осветлението е подменено с луминесцентно, създаден е компютърен кабинет. Сградата е газифицирана  през 2008г. Сменена е дограмата и са подменени масите и столовете с нови във всички  учебни стаи. Монтирани са окачени тавани в  класните стаи. Възстановена е столовата през 2013г.,подменени са металните врати на входовете през 2014г. Открит е нов  компютърен кабинет и дворът е ремонтиран през 2015г. За две години са подменени всички мебели в класните стаи и коридорите.През 2018г. са ремонтирани детските тоалетни със средства от училищното настоятелство. Подменена е настилката по коридорите и физкултурния салон.

Директори на училището през годините са:
Соня Кузева(1981- 1982), Цветана Карабойчева (1982-1986),
Володя Димчев (1986 -1988),  Виолета Стайкова (1988-1998 ),
Емилия Караджова (1998-2000), Дора Нанова  (2000-2005),
Георги Бодуров (2005 – 2022), Иванка Шушнева (2022 – 2023), Ангел Малинов от 2023г.