гр.Пазарджик, ул.“Цанко Церковски“ № 1, моб. тел: 0883 720 740, e-mail: info-1305320@edu.mon.bg

Кристина Александрова от II „б“ клас и Стела Русинова от I „а“ клас класирани на призови места в математическото състезание „Европейско кенгуру“

Поздравления за Кристина Александрова от II „б“ клас и Стела Русинова от I „а“ клас, класирани на призови места в математическото състезание „Европейско кенгуру“.

Златни и сребърни медали за учениците от НУ „Никола Фурнаджиев“от Финалното състезание на СБНУ

Поздравления за учениците от НУ“ Никола Фурнаджиев“, които след участие в състезания на национално ниво, организирани от Сдружението на българските начални учители бяха допуснати до...
Continue Reading

НУ „Никола Фурнаджиев“ празнува 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24 май! За този ден всяко българско сърце е скътало в себе си нежност и гордост, благодарност и светлина! От векове се тачи този ден...
Continue Reading

Пожелания на децата от Подготвителната група и Първите класове за светъл и цветен Великден

„Великденче цъфнало и лаленца червени – облечете дечица, най- нови премени. На хорце се хванете, вляво – вдясно тропнете! Подайте си ръчичка да направим дъгичка,...
Continue Reading

2-ро място за децата от Детското полицейско управление към НУ „Никола Фурнаджиев“ , гр. Пазарджик

Детските полицейски управления премериха сили в Четвъртото областно състезание, което се проведе днес в Спортна зала „Иван Симеонов“, гр. Пазарджик. 2-ро място за децата от...
Continue Reading
1 2 3 7


НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик стартира изпълнение на проект № BG-RRP-1.015-0203 финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Главна цел на проекта е: Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училище НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик  чрез доставка на оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

Обща стойност: 180 984, 90 лв.,

Начало: 09.04.2024 г.

Край: 31.05.2026 г.СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА
НУ ”НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ” гр. ПАЗАРДЖИК

Стратегията за развитие на НУ ”Н.Фурнаджиев” се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и РУО-Пазарджик и спецификата на училището.
Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на ЗПУО
гласувана на заседание на ПС с Протокол № 9/14.09.2021г., утвърдена със Заповед № 381/14.09.2021г. на Директора на НУ „Н. Фурнаджиев“, актуализирана на заседание на ПС – Протокол №7/11.09.2023г.

Стратегия 2021-2028г.